ปฏิวัติการผลิตอัจฉริยะ

”แอสเซมบลี แอนด์ ออโตเมชั่น เทคโนโลยี 2018” คืองานแสดงสินค้าด้านระบบอัตโนมัติ โซลูชั่น และเทคโนโลยีการประกอบที่ครอบคลุมที่สุดในอาเซียน ครั้งนี้ได้จัดเป็นครั้งที่ 19 เพื่อนำสินค้า 330 แบรนด์ จาก 27 ประเทศ ได้มาพบกับ ผู้ซื้อที่มีศักยภาพกว่า 85,000 รายจากอุตสาหกรรมหลากหลายภาคส่วนทั่วภูมิภาค

ข้อมูลงาน

ความนิยมที่เพิ่มมากขึ้นของระบบอุตสาหกรรม 4.0 และการผลิตอัจฉริยะช่วยขับเคลื่อนให้งาน ”แอสเซมบลี แอนด์ ออโตเมชั่น เทคโนโลยี 2018” สามารถชี้นำกลุ่มนักอุตสาหกรรมสู่หนทางการผลิตแห่งอนาคตเพื่อประสานและสร้างการผลิตให้มีศักยภาพทางการแข่งขันมากขึ้นในตลาดโลก งานนี้จะพลิกโฉมการผลิตแบบเดิมจากที่มุ่งเน้นด้านต้นทุนไปสู่การมุ่งเน้นด้านผลกำไรที่ธุรกิจยุคใหม่ต้องใส่ใจลงทุนอย่างต่อเนื่อง ภายในงานได้รวม 330 แบรนด์จาก 27 ประเทศสำหรับกลุ่มผู้มีอำนาจตัดสินใจและผู้ซื้อที่มีศักยภาพกว่า 85,000 รายจากหลากหลายอุตสาหกรรมทั่วภูมิภาค

“สร้างกลไลการผลิตด้วยเทคนิคระบบอัตโนมัติ - ภาคปฎิบัติประเทศไทย 4.0” (AST01)

ระบบอัตโนมัติ แขนหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมีบทบาทสำคัญใน กระบวนการผลิตและประกอบชิ้นส่วนปัจจุบันเพราะเป็นโครงสร้าง หลักในการพัฒนาโรงงานอัจฉริยะ มาร่วมกันพัฒนาวงการระบบ อัตโนมัติกับสัมมนา Automation Conference ที่ชูประเด็นน่า สนใจจากกลุ่มวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิผ่านหัวข้อต่างๆ และแชร์ ประสบการณ์จริง

กิจกรรมและส่วนแสดงพิเศษ

SI COMMUNITY PLATFORM

เวทีรวมพลคน SI (System Integrators) ชั้นนำระดับอาเซียน เพื่อ ให้ผู้ร่วมงานสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทาง การจัดการสายการผลิตให้เป็นระบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ

ส่วนหนึ่งของ

จัดร่วมกับงาน

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์

หมายเหตุ

“แอสเซมบลี แอนด์ ออโตเมชั่น เทคโนโลยี” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล

แผนผัง

ภาพงานปี 2560

ขอบคุณจากใจถึงผู้ร่วมงานทุกท่าน

แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2017 ปิดฉากลงพร้อมด้วยสถิติใหม่ มหกรรมนี้ได้มอบเวทีให้แก่..

Latest eNewsletter

Newsletter #1

ดาวน์โหลด ME App หรือ
แอด Line เพื่อติดตามข่าวสาร