Assembly & Automation Technology logo
21 - 24 มิถุนายน 2566

ข้อมูลงาน

“แอสเซมบลี แอนด์ ออโตเมชั่น เทคโนโลยี 2023” คืองานที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตและการสนับสนุนการผลิต สู่เป้าหมายโรงงานอัจฉริยะ รวมถึงการปรับเปลี่ยนแนวทางการผลิตให้เข้ากับยุคดิจิทัล ในฐานะงานแสดงระบบและโซลูชั่นอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต และเทคโนโลยีการประกอบที่ครบครันที่สุดในอาเซียน งานแอสเซมบลี แอนด์ ออโตเมชั่น เทคโนโลยี จะนำเสนอระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีหุ่นยนต์รุ่นล่าสุดจากกว่า 475 แบรนด์ โดยเป็นส่วนหนึ่งของ “แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป” มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีชั้นนำของอาเซียนเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและสนับสนุน ประกอบด้วยมหกรรมเฉพาะทางระดับนานาชาติถึงห้างานเพื่อส่งเสริมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ การผลิตพลาสติก การผลิตแม่พิมพ์และการขึ้นรูป ระบบอัตโนมัติเพื่อการผลิต และการชุบเคลือบพื้นผิวสำหรับชิ้นส่วนอุตสาหกรรม พร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมกว่า 85,000 ราย  พร้อมด้วยการสัมมนาและโอกาสสร้างเครือข่ายทางการค้า งาน “แอสเซมบลี แอนด์ ออโตเมชั่น เทคโนโลยี” จะเป็นเวทีประจำปีที่นักอุตสาหกรรมและกลุ่ม System Integrator (SI)ได้มาเสริมเพิ่มพลังด้วยสิ่งที่จำเป็นเพื่อก้าวสู่ยุค 4.0 อย่างมั่นใจ

A part of:

ASEAN's Leading Machinery and Technology Event for Manufacturing and Supporting Industries

Manufacturing Expo 2023 is ASEAN’s most comprehensive exhibition to enhance the supporting and manufacturing industries including automation and assembling technology, mold making technology, electronics manufacturing technology, plastics and packaging, automotive body parts, and surface & coatings solutions. The shows will deliver up-to-date movements of industries and showcase the latest innovations and solutions. There will be the annual gathering of the community for more than 50,000 industrialists seeking the fastest way to enhance their manufacturing at full steam.

“InterPlas Thailand 2023”  

ASEAN’s Most Comprehensive Exhibition on Machinery, Technology, Chemicals, and Raw Materials for Plastics Manufacturing – 30th Edition 

“InterMold Thailand 2023”  

ASEAN’s Most Comprehensive Exhibition on Mold & Mold Components Making Technology - 29th Edition

“AutomotiveManufacturing 2023” 

ASEAN’s Most Comprehensive Exhibition on Automotive Parts Manufacturing Technology - 18th Edition

“Surface & Coatings 2023” 

ASEAN’s Most Comprehensive Technology & Solutions Exhibition for Surface Treatment, Paints, and Coatings - 9th Edition

Featuring with

And co-located with another shows related to electronics sectors and factory maintenance sectors:

“NEPCON Thailand 2023” 

ASEAN’s #1 Int’l Exhibition on Assembly, Measurement & Testing Technologies for Electronics Manufacturing – 21st Edition 

“FacTech 2023” 

ASEAN’s Only Exhibition on Factory Construction, Maintenance, Facility Management, and Technology

“InterPlas Thailand 2023”  

งานแสดงเครื่องจักร เทคโนโลยี สารเคมี และวัตถุดิบเพื่อการผลิตพลาสติกที่ครบครันที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 30

“InterMold Thailand 2023”  

งานแสดงเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์และชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ที่ครบครันที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 29

“AutomotiveManufacturing 2023” 

งานแสดงเพื่อการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ครบวงจร ที่ครบครันที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 18

“Surface & Coatings 2023” 

เทคโนโลยี วัสดุ และอุปกรณ์การเตรียมพื้นผิวโลหะ การทาสี และการเคลือบผิวที่ครบครันที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 9

Featuring with

และจัดร่วมกับงานแสดงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอิเล็กทรอนิกส์และการบริหารจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม:

NEPCON Thailand 2023

เทคโนโลยีการประกอบ การตรวจวัด และการทดสอบสำหรับการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ อันดับหนึ่งในอาเซียน ครั้งที่ 21

FacTech 2023

งานแสดงด้านระบบและเทคโนโลยีการก่อสร้าง ดูแลรักษา และบริหารจัดการโรงงาน งานเดียวในอาเซียน ครั้งที่ 2

ประเภทสินค้าที่แสดง

Assembly Technology •  AS/RS System • Assembly Station & Equipment • Conveyor • Material Handling Technology • Part Feeders • Wearable Device: AR/VR

Electrical & Control • Connectors • Control System / PLC • Energy Efficiency Technologies • HMI • I/O Devices • Inverters/ Converters • Sensors / Safety Components • Switches / Relays • FA Equipment & Solutions • UPS/ Alternative Power Supplies • Vision & Inspection Systems

Drive & Motion • Actuators • Compressor / Vacuum • Gear & Bearing • Hydraulic System • Linear Guide • Motors & Drive • Pneumatic

Information Technology Big Data / Data Management • Connectivity: IoT / Network Provider / Cloud Technology • Data Analytic / Machine Learning / AI • Digital Manufacturing • Ethernet / Fieldbus / Profibus • IT-OT Integration Service • RFID / Barcode / Tracking System • Software: MES / ERP / SCM / SCADA

Industrial Robot  •  Articulated Robots • Cartesian / Gantry Robots • Collaborative Robots • Scara Robots • Parallel Robots (Delta) • AGV/ AGC/ Mobile Robots • Grippers / End of Arm • System Integrators (Robotics & Automation) 

Information Security • Anti-Malware • Application Security • Automation • Business Continuity / Incident Response • Compliance • Cyber Physical • Data Protection • Digital Forensics • Encryption • Human Factors • Identity Access Management • Internet Security • Managed Services • Mobile Security • Endpoint and Network Security • Risk Management

กลุ่มผู้ชมงาน

By Job Function:

• Business Owner • Management Levels • Factory Manager • Procurement & Purchasing • Production / QA-QC / Maintenance Engineer • Factory IT • Others

By Industry:

• Aerospace • Automotive & Autoparts • Agriculture/ Smart Farming • Building & Consrtruction • Consumer Goods • Cosmetics, Pharmaceutical & Medical • Chemicals • Electrical and ElectronicsFood & Beverages • Furniture • Logistics and Warehousing • Machine Maker • Turnkey Project • Metal Working • Mold & Die • Packaging & Printing • Plastic & Rubber • Petrochemical, Oil & Gas • System Integrator • Textiles • All Industries Required for Automation • Service Industry

หมายเหตุ

“Assembly & Automation Technology” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล