Assembly & Automation Technology logo
18-21 มิถุนายน 2568

งานแสดงเทคโนโลยีระบบ และโซลูชั่นเพื่อสายการผลิตอัตโนมัติ ที่ครบครันที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 23

เป็นส่วนหนึ่งของ:

ข้อมูลงาน

"อัจฉริยภาพระบบอัตโนมัติการผลิตและบริการ"

 ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมด้วยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะสำหรับภาคการผลิตและภาคบริการที่งาน แอสเซมบลี แอนด์ ออโตโมชั่น เทคโนโลยี ที่ซึ่งกว่า 475 แบรนด์ชั้นนำด้านเทคโนโลยีออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ รวมถึงผู้ออกแบบระบบจะได้พบผู้ผลิตนับหมื่นรายจากหลากหลายสาขาอุตสาหกรรมและภาคบริการ นี่คือศูนย์รวมเทคโนโลยีครบวงจรที่พร้อมจะตอบสนองทุกความต้องการด้านโซลูชั่นอัตโนมัติของคุณ

19 มิถุนายน 2567

20 มิถุนายน 2567

21 มิถุนายน 2567

22 มิถุนายน 2567


สัมผัสประสบการณ์อันน่าทึ่งของงาน Manufacturing Expo 2024 อีกครั้งด้วย e-Show Daily ที่เรารวบรวมมาไว้ที่นี่แล้ว

CONTACT US

FACEBOOK

X

LINE

หมายเหตุ

“Assembly & Automation Technology”  เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล    

As a founding member of the 'Net Zero Carbon Events' pledge, RX is committed to being Net Zero by 2040 through continued collaborative work throughout the event sector.

At RX we are serious about sustainability, Which is why we signed the 'Net Zero Carbon Events' pledge in 2021 and have formed a dedicated Sustainability Council. By 2023, we aim to cut our greenhouse gas emissions in half and achieve net zero by 2040 and e've already made agood start!