Assembly & Automation Technology logo
19-22 มิถุนายน 2567

ข่าวและสื่อ

ยินดีต้อนรับสมาชิกสื่อมวลชนทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของงาน “แอสเซมบลี แอนด์ ออโตเมชั่น เทคโนโลยี” นี่เป็นศูนย์รวมแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับงาน ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดไปใช้ประกอบการเขียนข่าวหรือเพื่อประชาสัมพันธ์

eNewsletter 2024

eNewsletter 2023

ดาวน์โหลด

ขอขอบพระคุณสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนในการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับงานนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดโลโก้ด้านล่างเพื่อใช้ประกอบการตีพิมพ์บทความในสื่อสิ่งพิมพ์หรือบนเว็บไซต์ ทั้งนี้ บริษัท RX Tradex (อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์) เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โลโก้เหล่านี้โดยชอบด้วยกฎหมาย และอนุญาตให้นำไปใช้ในการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับงานที่จัดโดยบริษัทฯ เท่านั้น  

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานและบริการสำหรับสื่อมวลชนได้ที่:

คุณชนาภา วันแว่น

T. 02 686 7324

E. [email protected]

หมายเหตุ

“Assembly & Automation Technology”  เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล