กิจกรรม

เพื่อให้ผู้ชมงานได้รับโอกาสทางธุรกิจสูงสุด บริษัทเตรียมกิจกรรมพิเศษทั้งก่อนและในวันงาน อาทิ โปรแกรมกิจกรรมสำหรับขยายเครือข่าย โร้ดโชว์ต่างประเทศ สัมมนาและกิจกรรมในวันงาน การจับคู่ค้าทางธุรกิจ แพคเกจคู่ค้าต่างประเทศ และอีกมากมาย โปรดกลับมาเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์นี่อีกครั้ง หรือกดไลค์เฟสบุ๊ค www.facebook.com/assemblytechnologypage เพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติม

หมายเหตุ

“Assembly & Automation Technology” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล